Mededeling: Herinnering 3DS

ICS

Onderwerp: Mededeling: Herinnering 3DS
Datum: Wed, 17 Nov 2022 03:00:48
Van: International Card Services
Aan: ***

(Logo)
Uit onze data is gebleken dat de gegevens gekoppeld aan dit emailadres: ***(Link) nog
niet is aangemeld voor het 3D Secure beveiligingsupdate.
Vanaf 9 november 2022 is het vernieuwde beveiliging systeem ingegaan.
Wij verzoeken u daarom de 3D Secure beveiliging als nog te activeren.

Scan de QR-code met de camera van uw smartphone om doorverwezen te worden
naar het formulier:

(QR-code)

Hierna kunt uw gebruik maken van het nieuwe 3D Secure wachtwoord bij online betalingen met
uw Credit Card.

Voor nog meer betaalgemak kunt u de ICS App downloaden. U keurt uw online betalingen dan
goed via de app en hoeft geen wachtwoord meer te onthouden.

Wij wensen u alvast veel betaalgemak met uw Card!

Copyright © ICS2022 NETHERLANDS .

Valse e-mail