Mededeling betreft uw betaalproduct

Rabobank

Van: Rabobank
Verzonden: dinsdag 1 december 2020 05:59
Aan: **********@*************
Onderwerp: Mededeling betreft uw betaalproduct

Geachte heer/mevrouw ,
Uit een interne controle door de afdeling fraude en preventie is naar
voren gekomen dat u tot op heden nog steeds gebruikt maakt van de
onveilige en verouderde Rabobank betaalpas. Wij hebben u in het
verleden hier al meermaals aan herinnerd zodat u kosteloos een
nieuwe kon aanvragen, hieraan heeft u tot onze spijt geen gehoor aan
gegeven.

Omdat wij als financiële instelling verplicht zijn de veiligheid van onze
klanten te waarborgen en ervoor te zorgen dat cybercriminelen niet
zomaar bij uw rekening(en) komen. Een van de gevaren van de oude
betaalpas is dat het namelijk nog mogelijk is om geskimd te worden dit
is een vorm van fraude waarbij criminelen van enige afstand
contactloze betalingen kunnen doen met uw betaalpas en hiermee
duizende euro’s schade maken.

Dankzij verbeteringen die onze afdeling Fraude en Preventie hebben
toegevoegd zal dit niet langer mogelijk zijn. Hierdoor verplichten wij u
bij deze om de vernieuwde en veilige betaalpas aan te vragen en zullen
wij uw oude betaalpas per 04/12/2020 deactiveren voor gebruik.

Ga direct naar *********/********//*******(Link)  en doorloop de
stappen meteen.

Alvast bedankt voor uw medewerking.

Met vriendelijke groet,

Rabobank
Afdeling klantenservice

Valse e-mail