Mededeling

ANWB

Van: ledenservice anwb
Verzonden: maandag 29 november 2021 03:23
Aan: ********@*******
Onderwerp:  Mededeling

Uw factuur van ANWB lidmaatschap en/of abonnementen ten bedrage van € 90,00 staat klaar in Mijn
ANWB.

Wij verzoeken u het bedrag vóór 30-11-2021 aan ons over te maken.
Dit kan via **** (Link)
Via de iDEAL button na inloggen op Mijn ANWB

Valse e-mail