Mededeling

ABN AMRO

Van: ABlNAMRO
Verzonden: zondag 11 juli 2021 02:14
Aan: ***********@*************
Onderwerp: Mededeling

Geachte klant,

U heeft een belangrijk bericht ontvangen over uw betaaIIpas. Uw
betaaIIpas kan niet meer worden gebruikt voor het betalen in winkels.

Klik hier om het volledige bericht te lezen.

Alvast bedankt voor uw medewerking.

Met vriendelijke groet,
ABNAMRO Helpdesk.

Valse e-mail