Mededeling

ICS

Van: lCS Alert
Verzonden: donderdag 8 april 2021 01:54
Aan: ************
Onderwerp: Mededeling

Geachte heer/mevrouw,

U heeft een belangrijke mededeling over uw kaart ontvangen.

******* om de mededeling te lezen.

Let op: Indien u nog wilt betalen met uw kaart dient u de mededeling zo snel mogelijk op te
lossen.

Alvast bedankt voor uw medewerking.

Met vriendelijke groet,
lCS Cards.

Valse e-mail