Machtiging nieuwe incassant

Rabobank

From: rabobank.nl
Sent: Saturday, June 11, 2022 3:23 AM
To: undisclosed-recipients:
Subject: Machtiging nieuwe incassant

Nieuwe incassant gemachtigd

Beste relatie,

Na meerdere pogingen om u telefonisch te bereiken zouden
wij u graag per email erop attent willen maken dat u een
incassant gemachtigd heeft om een éénmalig automatische
Europese Incasso af te schrijven van uw rekening. Deze
afschrijving zal vandaag plaatsvinden.

Is deze machtiging onterecht?
U kunt u deze annuleren via: rabobank.nl/******-******* (Link).

Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,
Rabobank

Valse e-mail