Lopende zaken

Rabobank

Van: Rabobank
Datum: 7 oktober 2020 om 03:18:44 CEST
Aan: Recipients
Onderwerp: Lopende zaken
Antwoord aan:

 

Wij hechten waarde aan uw privacy

Wat betekent dit voor u?

Geachte relatie,

De Rabobank is als bank bewust van onze maatschappelijke functie. Wij
willen een betrouwbare, dienstbare en transparante bank zijn. Daarom
houden wij zo goed mogelijk rekening met de belangen van al onze
klanten, medewerkers, aandeelhouders, andere kapitaalverschaffers en
de samenleving als geheel. Deze Algemene Bankvoorwaarden (ABV) zijn
in overleg tussen de Nederlandse Vereniging van Banken en de
Consumenten- bond opgesteld. Dit is gebeurd in het kader van de
Coördinatiegroep Zelfreguleringsoverleg van de Sociaal-Economische
Raad. Ook is er overleg geweest met VNO-NCW, MKB-Nederland, LTO
Nederland en ONL voor Ondernemers.

Wij hebben een zorgplicht. U bent ook zorgvuldig tegenover ons en u
mag van onze dienstverlening geen misbruik maken. Sinds de invoering
van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) Wetgeving
zijn wij als bank verplicht om verscherpte voorwaarden te stellen aan
onze klanten. Persoonlijke gegevens en identificatie zijn één van de
belangrijkste voorwaarden die aangescherpt zijn.

U heeft bij ons één of meerdere betaalrekeningen. Daar zijn wij blij mee.
Om uw rekening(en) veilig te kunnen blijven gebruiken, vragen wij u
vanwege de vernieuwde wet- en regelgeving zich opnieuw te
identificeren. Als wij niet op tijd uw juiste gegevens hebben, moeten wij
namelijk uw rekening(en) beëindigen. En dat willen wij natuurlijk liever
niet. De Rabobank moet op de hoogte zijn van uw persoonlijke belangen
zodat wij als bank zorg kunnen dragen aan uw financiële zaken. In de
loop der tijd zou het kunnen dat er een wijziging heeft plaatsgevonden
in uw persoonlijke en zakelijke belangen. Denk hierbij aan
echtscheidingen, huwelijken, nieuwe contactgegevens en/of
verhuizingen.

Wij verzoeken u om de juiste contactgegevens aan ons door te geven
via *********/*********(Link)  . Het is belangrijk dat wij uw meest
actuele contactgegevens in bezit hebben, zodat wij u kunnen bereiken
indien het nodig is. Wij zijn verplicht om zowel ontbrekende gegevens
als gewijzigde gegevens bij te werken in ons systeem.

Heeft u nog vragen?
Meer informatie vindt u op *********/*********(Link). Staat het antwoord er
niet bij? Neem dan contact met ons op. Wij helpen u graag!

Alvast hartelijk dank voor uw medewerking.

Met vriendelijke groet,
Rabobank

********* *** *********
Directeur Particulieren en Bedrijven

 

 

 

 

 

 

 

 

Valse e-mail