Lopende zaken

Rabobank

Van: Rabobank
Verzonden: vrijdag 26 juni 2020 02:25
Aan:
Onderwerp: Lopende zaken

Uw bank is verplicht u beter te leren kennen

Wat betekent dit voor u?

Geachte relatie,

Als bank zijn wij ‘poortwachter van het financiële systeem’. Samen met
De Nederlandsche Bank (DNB) en alle andere banken in Nederland doen
we alles om bankieren veilig te houden. Dat willen wij niet alleen, wij zijn
het ook wettelijk verplicht. Onderdeel van de rol als poortwachter is dat
we financiële criminaliteit tegengaan. Regelmatig voeren we de strijd
aan tegen zaken als witwassen, corruptie en terrorismefinanciering. En
daar hebben wij u bij nodig.

Veilig blijven bankieren
We doen er alles aan om te voorkomen dat onze bankrekeningen
worden gebruikt voor financiële criminaliteit. Om dit goed te kunnen
blijven doen, moeten wij nóg beter weten wie onze klanten zijn en waar
het geld dat ze bij ons onderbrengen vandaan komt. Doordat alle
klanten zich opnieuw identificeren, krijgen wij een compleet inzicht in wie
onze diensten gebruiken en met welk doel. Zo houden we samen bankieren veilig.

Het is belangrijk dat u zich opnieuw identificeert. U heeft bij het openen
van uw rekening zich al eerder geïdentificeerd. Vanwege de
vernieuwde wet- en regelgeving rondom veilig bankieren vragen wij u dit
nogmaals te doen zodat wij de juiste gegevens van u hebben. Ga naar
***********.nl/********(link) om u opnieuw te identificeren. Houd uw
Rabo Scanner bij de hand, zonder uw Rabo Scanner kunt u zich niet
identificeren.

Indien u zich niet opnieuw identificeert zijn wij als bank wettelijk verplicht
om uw rekening(en) te blokkeren totdat u zich opnieuw heeft
geïdentificeerd. En dat willen wij natuurlijk liever niet.

Belangrijk om te weten
Ontvangt u een e-mail of sms met de instructies: uw betaalpas geknipt
op te sturen, doe dit niet! Deze berichten zijn niet afkomstig van de
Rabobank maar van cybercriminelen. De Rabobank zal u nooit vragen
om zelf uw betaalproducten te vernietigen en op te sturen.

Heeft u nog vragen?
Meer informatie vindt u op ********nl/********(link). Staat het antwoord er
niet bij? Neem dan contact met ons op. Wij helpen u graag!

Alvast hartelijk dank voor uw medewerking.

Met vriendelijke groet,
Rabobank

************
Directeur Particulieren en Bedrijven

Valse e-mail