lidmaatschap verloopt

Woningnet

Van: Woningnet
Aan: **************@*************
Onderwerp: lidmaatschap verloopt
Datum: Thu, 29 Jul 2021 04:14:24 +0200

Geachte Geregistreerde,

U staat bij WoningNet ingeschreven. Over drie dagen loopt uw inschrijving af. Graag willen wij
van u weten of u deze inschrijving wilt verlengen of beëindigen.

Inschrijving verlengen
U kunt uw inschrijving verlengen met een jaar door de verlengingskosten van € 8,00 te
betalen via de betalingsplatform. Ga hiervoor naar onze website. Als wij voor 1
augustus 2021 geen betaling van u ontvangen, dan gaan wij ervan uit dat u niet meer
ingeschreven wilt staan. Uw inschrijftijd vervalt dan.

Valse e-mail