Lidmaatschap Behouden

Woningnet

Van: Woningnet
Verzonden: dinsdag 22 februari 2022 18:03
Aan: *******@**********
Onderwerp: Lidmaatschap Behouden

Geachte heer/mevrouw

Inschrijving bij Woningnet
Hierbij willen wij u meedelen dat u lidmaatschap bijna
Gaat verlopen. Om nog gebruik te kunnen maken van
uw account: ********@********** dient u de jaarlijkse lidmaatschap-
vergoeding te voldoen.
Dit is mogelijk te voldoen via IDEAL, doe dit via de onder-
staande link.
Lidmaatschap ********* (Link)
Hierna zal u lidmaatschap met nog een heel jaar verlengd
worden. Wij hopen u dan ook zeker van dienst te kunnen
zijn.
Met vriendelijke groet,
WoningNet

Valse e-mail