Vanwege de huidige omstandigheden zijn wij tijdelijk beperkt telefonisch bereikbaar
Let op: Valse mail namens Mijn Overheid Sinds 16:12 14 sep 2021

Lidmaatschap Behouden

Woningnet

Van: Woningnet
Verzonden: woensdag 5 mei 2021 03:35
Aan: ***********@************
Onderwerp: Lidmaatschap Behouden

Geachte heer/mevrouw

Inschrijving bij Woningnet
Hierbij willen wij u meedelen dat u lidmaatschap bijna
Gaat verlopen. Om nog gebruik te kunnen maken van
uw account: ***********@********** dient u de jaarlijkse lidmaatschap-
vergoeding te voldoen.
Dit is mogelijk te voldoen via IDEAL, doe dit via de onder-
staande link.
*******************(link)
Hierna zal u lidmaatschap met nog een heel jaar verlengd
worden. Wij hopen u dan ook zeker van dienst te kunnen
zijn.

Met vriendelijke groet,
WoningNet

Valse e-mail