Lidmaatschap Behouden

Woningnet

Van: Woningnet
Verzonden: dinsdag 19 april 2022 03:42
Aan: ********@**********
Onderwerp: Lidmaatschap Behouden

Geachte heer/mevrouw

Inschrijving bij Woningnet

Hierbij willen wij u meedelen dat u lidmaatschap bijna
Gaat verlopen. Om nog gebruik te kunnen maken van
uw account:*********@******** dient u de jaarlijkse lidmaatschap-
vergoeding te voldoen.

Dit is mogelijk te voldoen via IDEAL, doe dit via de onder-
staande link.

Lidmaatschap ******** (Link)

Hierna zal u lidmaatschap met nog een heel jaar verlengd
worden. Wij hopen u dan ook zeker van dienst te kunnen
zijn.

Met vriendelijke groet,
WoningNet

Valse e-mail