Let op (2/4): Valse e-mail Eneco Sinds 17:02 | 26 sep 2022

Lidmaatschap Behouden

Woningnet

Van: Woningnet
Verzonden: maandag 28 maart 2022 19:51
Aan: **************@************
Onderwerp: Lidmaatschap Behouden

Geachte heer/mevrouw
Inschrijving bij Woningnet
Hierbij willen wij u meedelen dat u lidmaatschap bijna
Gaat verlopen. Om nog gebruik te kunnen maken van
uw account: **********@********* dient u de jaarlijkse lidmaatschap-
vergoeding te voldoen.
Dit is mogelijk te voldoen via IDEAL, doe dit via de onder-
staande link.
Lidmaatschap Behouden
Hierna zal u lidmaatschap met nog een heel jaar verlengd
worden. Wij hopen u dan ook zeker van dienst te kunnen
zijn.

Met vriendelijke groet,
WoningNet

Valse e-mail