Let op: Engelstalig telefoontje namens National Police/Dutch Supreme Court Sinds 12:00 21 okt 2021

Let op!Incasso-opdracht

ING Bank

Van: ING
Verzonden: maandag 7 september 2020 9:37
Aan: undisclosed-recipients:
Onderwerp: Let op!Incasso-opdracht

Geachte heer/mevrouw,

U heeft zojuist een derde partij toestemming gegeven om maandelijks een bedrag af te
schrijven van uw rekening. Centraal Justitieel Incassobureau(CJIB) heeft een verzoek ingediend
om geld van uw rekening af te schrijven. Deze incasso-opdracht wordt binnen enkele dagen
uitgevoerd.

Wij vragen u om deze incasso-opdracht direct te controleren alvorens u akkoord gaat.
Hiermee voorkomt u dat het bedrag wordt geincasseerd indien deze niet terecht blijkt. Indien
de incasso-opdracht klopt, hoeft u geen verdere stappen te ondernemen.

Klopt de incasso-opdracht niet? Volg dan onderstaande stappen om deze terug te
draaien. De incasso-opdracht komt hiermee te vervallen.

Incasso-opdracht controleren
Hier vind u meer informatie over de geplande incasso. ************/*****************(Link)  Is de
incasso-opdracht onterecht? Volg dan de stappen op uw scherm om deze ongedaan te
maken.

Met vriendelijke groet,

****** *** *** *****
Directeur Klantenservice ING

Valse e-mail