088 - 7867372
Let op (5/5): Valse sms douanekosten Sinds 09:22 | 30 aug 2023

Let op: Voorkom uitschrijving uit handelsregister

e-Herkenning

From: E-Herkenning
Sent: Sunday, July 9, 2023 11:44 PM
To: *****@*******
Subject: Let op: Voorkom uitschrijving uit handelsregister

Geachte heer/mevrouw,

Uit onze handelsregister is gebleken dat de bedrijfsgegevens gekoppeld
aan dit e-mailadres ******@******* niet voldoen aan de nieuwe AVG wetgeving.

Het is belangrijk en essentieel voor diverse instanties en gemeentes om uw
volledige bedrijfsgegevens bij ons op te kunnen vragen indien nodig.

Ondernemen met verlopen registergegevens kan leiden tot een geldboete van
De
minister van Economische Zaken en Klimaat (EZK) ter waarde van EUR 779,99.

Wij verzoeken u daar om zo spoedig mogelijk uw contactgegevens van uw
bedrijf bij te werken.

Gegevens bijwerken (Link)

Let op : Uw aanvraag dient voor 12 Juli 2023 te zijn ingediend.

Hoogachtend,

e-Herkenning

Valse e-mail