[Let op] Uw gegevens zijn incompleet!

Kamer van Koophandel

Van: KVK
Datum: 21-11-2022 02:17 (GMT+01:00)
Aan: *************@**********
Onderwerp: [Let op] Uw gegevens zijn incompleet!

Geachte ondernemer,

Uit onze administratie is gebleken dat de persoonsgegevens gekoppeld aan dit
emailadres:**********@**************onvolledig zijn ingediend.
Het is essentieel voor instanties en gemeentes om uw volledige gegevens bij ons op te
kunnen vragen indien nodig.
Wij verzoeken u daar om zo spoedig mogelijk uw contactgegevens bij te werken.

Scan de QR code met de camera van uw smartphone omdoorverwezen te worden om
uw profielgegevens bij te werken

 

(QR-Code)

Met vriendelijke groeten,

Kamer van Koophandel
Nederland

Valse e-mail