Let op (1/5): Vals sms-bericht KPN Sinds 14:38 | 6 feb 2023
Let op (5/5): Valse e-mail FedEx Sinds 15:55 | 9 jan 2023

Let op! Uw belastingteruggave staat voor u klaar

Mijn Overheid

Van: MijnOverheid
Verzonden: vrijdag 10 september 2021 01:11
Aan: *********@**********
Onderwerp: Let op! Uw belastingteruggave staat voor u klaar

MijnOverheid

Geachte heer/mevrouw,

Er staat een document in uw *********box(Link)  van de Belastingdienst.
Ga naar Mijn*******(Link) om het bericht te bekijken. Mogelijk moet u
naar aanleiding van dit bericht actie ondernemen. Lees het daarom
op tijd.

Met vriendelijke groet,

MijnOverheid

Technisch onderhoud Berichtenbox app
Vanwege technisch onderhoud is het momenteel niet
mogelijk om het bericht via de Berichtenbox direct te
lezen. Bekijk het bericht daarom direct via uw webbrowser.

Valse e-mail