Let op: Scan geen QR-code van onbekenden! Sinds 12:35 19 jun 2019

Let op! Uw account is in observatie geplaatst.

ICS

| Uw creditcard is tijdelijk in observatie geplaatst. |

Geachte kaarthouder,

International Card Services vindt fraudepreventie erg belangrijk. Om fraude te voorkomen, voeren we dan ook regelmatig de nodige controles uit. Uit controle is gebleken dat er mogelijk geprobeerd is om misbruik te maken van uw creditcard. Om veiligheidsredenen zijn we dan ook verplicht uw creditcard beperkt te houden voor gebruik. De beperking kan worden opgeheven door uw identiteit te verifiëren.

Helaas moeten we u mededelen dat uw creditcard binnen 48 uur na ontvangst van deze e-mail om veiligheidsredenen moet worden geblokkeerd als u uw identiteit niet op tijd verifieert.

We adviseren u zo spoedig mogelijk de verificatie-procedure te voltooien om weer direct gebruik te kunnen maken van uw creditcard zonder beperkingen.

Onthoud wel dat u alle vragen zo precies mogelijk hoort in te vullen, zodra er sprake is van onjuist ingevulde gevens wordt uw creditcard permanent geblokkeerd.

U dient op de link hieronder te klikken en alle gevraagde informatie juist in te vullen.

[Start de verificatie-procedure]

We hopen u voldoende geïnformeerd te hebben.

Met vriendelijke groet,

International Card Services B.V.

Valse e-mail