Let op! Beslag op uw rekening

Van: Belastingdienst
Datum: 24 september 2021 om 03:01:40 CEST
Aan: *******@*******
Onderwerp: Let op! Beslag op uw rekening
Antwoord aan:

Geachte heer/mevrouw,

De politie wendde zich tot ons inzake de hieronder vermelde
vordering welke nog niet door u is voldaan, hoewel de
betalingstermijn reeds is overschreden. De vordering is aan ons bureau
overgedragen met het verzoek de schuld te incasseren, eventueel middels
een gerechtelijke procedure.

Informatie over de overtreding en de opgelegde administratieve sanctie:

Omschrijving overtreding: Overschrijding maximum snelheid buiten de bebouwde kom, met 7 km/h.
Datum: 11 april 2021
Toegestaande snelheid: 80 km/h
Gemeten snelheid: 90 km/h
Gecorrigeerde snelheid: 87 km/h
Openstaande bedrag: € 47,00
Administratiekosten: € 9,00
Te betalen: € 56,00

Bedrag en specificaties
Wij stellen u nog 1 dag de gelegenheid om het verschuldigde bedrag van € 56,00 te voldoen.

U kunt hier direct uw betaling doen via i***l (Link).

Mochten wij uw betaling niet binnen de door ons gestelde termijn van u ontvangen,
zullen wij beslag leggen op uw rekening en zal de vordering verhogen naar € 268,00.
De daarbij behorende kosten komen geheel voor uw rekening.
Meer informatie over de gerechtelijke procedure vind u ****(Link) .

Wij hopen echter dat u voor een tijdige betaling zorgt en dat hiermee de
incassomaatregelen achterwege kunnen blijven.

Heeft u een vraag?
Dan kunt u contact met ons opnemen, wij helpen u graag.

Hoogachtend,

Centraal Justitieel Incassobureau

Valse e-mail