Lees in deze e-mail hoe u uw terugbetaling kan opvragen.

Rijksoverheid

From: Rijksoverheid
Sent: Monday, May 30, 2022 3:20 AM
To: *******@********
Subject: Lees in deze e-mail hoe u uw terugbetaling kan opvragen.

Korte uitleg terugbetaling
Lees in deze e-mail hoe u uw terugbetaling kan opvragen.

Geachte heer/mevrouw

Uit recent onderzoek is gebleken dat u uw jaarlijkse terugbetaling
nog niet heeft opgevraagd. Lees in deze e-mail hoe u uw
terugbetaling van €1436.92 kan opvragen.

Wat betekent dit voor u?

Voor ondernemers, bedrijven, senioren, ZZP’ers, gezinnen,
culturele instellingen en sportorganisaties die telkens de
verzekeringskosten moeten betalen hebben wij een terugbetaling
klaargezet. Druk op ”Terugbetaling opvragen” u wordt dan
doorverwezen

Terugbetaling ******** (Link)

Hoogachtend,

Rijksoverheid

Valse e-mail