lcasso

Rabobank

Van: De Rabbobannk
Aan: **********@*************
Datum: Thu, 24 Jun 2021 02:45:58 +0200
Onderwerp: lcasso

Geachte klant,

Er is een lcasso binnengekomen die wij als verdacht hebben
aangemerkt.

Ga naar ****************(link) om de lncasso te bekijken.

Alvast bedankt voor uw medewerking.

Met vriendelijke groet,
De Rabbobannk Helpdesk

Valse e-mail