Laatste waarschuwing

Belastingdienst

Van:Belastingdienst
Verzonden: vrijdag 24 juni 2022 04:51
Aan: *******@********
Onderwerp: Laatste waarschuwing

Geachte Heer/Mevrouw,

Uw openstaande schuld met kenmerk: KG**** is na meerdere herinneringen
niet voldaan. Op
vrijdag 26 juni 2022 om 15:30 zal de gerechtsdeurwaarder overgaan tot
conservatoir beslag op uw
inboedel.

U kunt de beslagprocedure voorkomen door direct het gehele bedrag van
€364,00 nu te voldoen via IDeal.

https://bunq.me/*/********************** (Link)

Met vriendelijke groet,

Belastingdienst

Valse e-mail