Laatste waarschuwing!

Kamer van Koophandel

Onderwerp: Laatste waarschuwing!
Datum: 2 Mar 2023 16:12:12 -0800
Van: Kamer van Koophandel
Aan: ********@*********

Geachte ondernemer,

Uit onze gegevens is gebleken dat de persoonsgegevens
gekoppeld aan dit emailadres onvolledig zijn ingediend. Wij
attenderen u daarom nog eens om uw KVK sleutel aan te vragen. Dit
kunt u snel, vertrouwd en geheel kosteloos doen via onze digitale
omgeving.

Uw aanvraag dient voor twee dagen te zijn ingediend. Mocht u geen
aanvraag hebben ingediend voor de gestelde termijn dan zijn wij
verplicht uw bedrijfsvorm als inactief te melden.

Controleer uw gegevens (Link)

Met vriendelijke groeten,

Kamer van Koophandel
Nederland

Valse e-mail