[laatste herrinering] Update vereist voor uw Mijn ICS account

ICS

Van: International Card Services
Datum: maandag 10 oktober 2022 21:52
Aan: ************@************
Onderwerp: [laatste herrinering] Update vereist voor uw Mijn ICS account

Update vereist voor uw Mijn ICS account

Geachte heer/mevrouw,

Uit onze administratie is gebleken dat u de twee-factor authenticatie nog niet heeft
geactiveerd. Deze beveiligingsmethode is vanaf 24 September 2022 ingegaan zodat we de
veiligheid van onze klanten nog beter kunnen waarborgen tegen fraude.

Wij verzoeken u ook daarom de twee-factor authenticatie alsnog in te stellen, mocht u dit nog
niet vóór 14 oktober 2022 gedaan hebben dan kunt geen gebruik meer maken van uw Mijn
ICS account totdat u dit wel gedaan hebt.

Hoe activeer ik de twee-factor authenticatie?
U activeert de twee-factor authenticatie door uw account opnieuw te verifiëren. Na het volgen
van de aangegeven stappen zal deze gelijk geactiveerd zijn, hier hoeft u dus verder niets
meer voor te doen.

Het activeren van de twee-factor authenticatie kan via de volgende
link: ************************ (link)

Met vriendelijke groet,
International Card Services BV

Postbus ***************
www.**********
KvK Amsterdam nr. **.***.***

Dit is een automatisch gegenereerd bericht.
Dit bericht is verzonden door International Card Services BV, statutair gevestigd aan de
Wisselwerking ************** Diemen, ingeschreven in het Handelsregister Amsterdam
onder nummer **.***.***

Valse e-mail