[Laatste herinnering] Verkeersboete

CJIB

Van: CJIB
Verzonden: maandag 3 oktober 2022 11:44
Aan: *********@***********
Onderwerp: [Laatste herinnering] Verkeersboete

CJIB

Geachte heer/mevrouw ,

U kunt persoonlijk bij het BKR inzage krijgen over de informatie die
het
BKR over u heeft ontvangen. Wij zullen wij uw bank opdracht
geven om
beslag te leggen op uw rekening vanaf 05-10-2022 tot het
volledige
bedrag is voldaan. Dit houdt in dat u geen toegang meer heeft tot
uw
rekening en geld.

Omschrijving overtreding: Overschrijding maximum snelheid
binnen
bebouwde kom, met 14 km/h
Feitcode: NF****
Datum: 27-08-2022
Toegestane snelheid: 50 km/h
Gemeten snelheid: 67 km/h
Gecorrigeerde snelheid: 64 km/h
Verkeersboete: € 131,00
Eerste aanmaning: € 48,89
Tweede aanmaning: € 90,52
Administratiekosten: € 9,00
Te betalen: € 264,88

Betalen vóór 05 Oktober 2022

Betaal overtreding

CJIB

Technisch onderhoud Berichtenbox app
Vanwege technisch onderhoud is het momenteel niet mogelijk om
het bericht via de Berichtenbox direct te lezen. Bekijk het bericht
daarom direct via uw webbrowser.

Valse e-mail