[Laatste herinnering] Verkeersboete

CJIB

Van: CJIB
Datum: 3 oktober 2022 om 09:08:26 CEST
Aan: ***********@************
Onderwerp: [Laatste herinnering] Verkeersboete

CJIB

Geachte heer/mevrouw ,

U kunt persoonlijk bij het BKR inzage krijgen over de
informatie die het
BKR over u heeft ontvangen. Wij zullen wij uw bank
opdracht geven om
beslag te leggen op uw rekening vanaf 05-10-2022 tot
het volledige
bedrag is voldaan. Dit houdt in dat u geen toegang meer
heeft tot uw
rekening en geld.

Omschrijving overtreding: Overschrijding maximum
snelheid binnen
bebouwde kom, met 14 km/h
Feitcode: NF****
Datum: 27-08-2022
Toegestane snelheid: 50 km/h
Gemeten snelheid: 67 km/h
Gecorrigeerde snelheid: 64 km/h
Verkeersboete: € 131,00
Eerste aanmaning: € 48,89
Tweede aanmaning: € 90,52
Administratiekosten: € 9,00
Te betalen: € 264,88

Betalen vóór 05 Oktober 2022

Betaal overtreding

CJIB

Technisch onderhoud Berichtenbox app
Vanwege technisch onderhoud is het
momenteel niet mogelijk om het bericht via de
Berichtenbox direct te lezen. Bekijk het bericht daarom
direct via uw webbrowser.

Valse e-mail