Laatste herinnering, u heeft nog een openstaande boete

Belastingdienst

Van: belastingdienst ******@**********
Datum: 9 maart 2020 om 21:03:22 CET
Aan:**********@**********
Onderwerp: Laatste herinnering, u heeft nog een openstaande boete
Antwoord aan: ********@*******

Betreft: achterstallige betaling

Let op: Uw openstaande schuld van EUR 287,95 met kenmerk:
******** is na meerdere herinneringen niet voldaan.

Op 11 Maart zal de gerechtsdeurwaarder overgaan tot
conservatoir beslag. U kunt de beslagprocedure voorkomen door
direct het gehele bedrag te voldoen.

Betaal hier direct het openstaande bedrag

belasting dienst / centrale administratieve processen

Valse e-mail