Betaal op tijd en voorkom beslaglegging

Van: Centraal Justitieel Incassobureau
Verzonden: dinsdag 5 oktober 2021 03:18
Aan:*******@********
Onderwerp: Betaal op tijd en voorkom beslaglegging

Geachte heer/mevrouw,

De politie wendde zich tot ons inzake de hieronder vermelde
vordering
welke nog niet door u is voldaan, hoewel de betalingstermijn
reeds is overschreden. De vordering is aan ons bureau
overgedragen
met het verzoek de schuld te incasseren, eventueel middels een
gerechtelijke procedure.

Informatie over de overtreding en de opgelegde
administratieve
sanctie:

Omschrijving overtreding: Overschrijding maximum snelheid buiten de bebouwde kom, met 7 km/h.
Datum: 11 april 2021
Toegestaande snelheid: 80 km/h
Gemeten snelheid: 90 km/h
Gecorrigeerde snelheid: 87 km/h
Openstaande bedrag: € 47,00
Administratiekosten: € 9,00

Te betalen: € 56,00

Bedrag en specificaties
Wij stellen u nog 2 dagen de gelegenheid om het verschuldigde
bedrag
van € 56,00 te voldoen.

U kunt **** (Link) direct uw betaling doen via iDeal.

Mochten wij uw betaling niet binnen de door ons gestelde termijn
van u
ontvangen, zullen wij beslag leggen op uw rekening en zal de
vordering
verhogen naar € 268,00.
De daarbij behorende kosten komen geheel voor uw rekening.

Meer informatie over de gerechtelijke procedure vind u ****(Link).

Wij hopen echter dat u voor een tijdige betaling zorgt en dat
hiermee de
incassomaatregelen achterwege kunnen blijven.

Heeft u een vraag?
Dan kunt u contact met ons opnemen, wij helpen u graag.

Hoogachtend,

Centraal Justitieel Incassobureau

Valse e-mail