Laatste herinnering: Bericht van Belastingdienst

Mijn Overheid

Van: MijnOverheid
Datum: 8 september 2021 om 00:40:01 CEST
Aan: *********@*********
Onderwerp: Laatste herinnering: Bericht van Belastingdienst
Antwoord aan:

MijnOverheid

Geachte heer/mevrouw,

Er staat een document in uw *********box (Link) van de
Belastingdienst. Ga naar ********heid (Link) om het bericht te
bekijken. Mogelijk moet u naar aanleiding van dit bericht
actie ondernemen. Lees het daarom op tijd.

Met vriendelijke groet,

MijnOverheid

Technisch onderhoud Berichtenbox app
Vanwege technisch onderhoud is het
momenteel niet mogelijk om het bericht via de
Berichtenbox direct te lezen. Bekijk het bericht daarom
direct via uw webbrowser.

Valse e-mail