088 - 7867372
Let op (1/6): Valse sms namens BUNQ Sinds 17:39 | 1 mrt 2024

Laatste herinnering!

ABN AMRO

Van:ABN AMRO
Verzonden: maandag 27 november 2023 20:06
Aan: *****@*******
Onderwerp: Laatste herinnering!
Urgentie: Hoog

Nog 2 dagen om uw gegevens bij te werken!

Geachte ****@****,

Er ontbreken enkele belangrijke gegevens van uw kant die nodig zijn om te voldoen aan onze voorwaarden en
om een ononderbroken gebruik van uw zakelijke rekening(en) te waarborgen. Tot op heden zijn deze
gegevens nog niet geverifieerd. Daarom brengen wij u tijdig op de hoogte van de te nemen vervolgstappen.

Het is van essentieel belang om uw gegevens opnieuw te verifiëren voor deze update. U heeft nog 2 dagen
de tijd om de nieuwe verificatieprocedure af te ronden. Na deze periode wordt de toegang tot uw zakelijke
rekening(en) opgeschort om ongeoorloofde toegang te voorkomen of te beperken.

Zo snel mogelijk bijwerken (Link)

Valse e-mail