Laatste herinnering: 3DS wachtwoord

ICS

Van: International Card Services
Verzonden: donderdag 29 september 2022 1:23
Aan: ********@**********
Onderwerp:  Laatste herinnering: 3DS wachtwoord

Beveilig uw 3D Secure wachtwoord

Geachte heer/mevrouw,

Uit onze administratie is gebleken dat de gegevens gekoppeld aan dit
emailadres: ********@********* nog niet is aangemeld voor het 3D Secure beveiligingsupdate.
Vanaf 9 september 2022 is het vernieuwde beveiliging systeem ingegaan.
Wij verzoeken u daarom de 3D Secure beveiliging als nog te activeren.

Scan de onderstaande qr code met de camera van uw smartphone om doorverwezen te
worden naar onze beveiligingsformulier.

Afbeelding QR code (=Link)

Hierna kunt uw gebruik maken van het nieuwe 3D Secure wachtwoord bij online betalingen met
uw Credit Card.

Voor nog meer betaalgemak kunt u de ICS App downloaden. U keurt uw online betalingen dan
goed via de app en hoeft geen wachtwoord meer te onthouden.

Wij wensen u alvast veel betaalgemak met uw Card!

Copyright (C) ICS2022 NETHERLANDS .

Dit is een automatisch gegenereerd e-mailbericht. Reacties, vragen en opmerkingen toegezonden aan de
afzender van dit e-mailbericht zullen daarom ook niet worden beantwoord/behandeld.

***** *********
INTERNATIONAL CARD SERVICES – 3D Secure Copyright (C) ICS 2022 NETHERLANDS.

Valse e-mail