Laatste herinnering

Kamer van Koophandel

Van: Kamer van Koophandel
Verzonden: maandag 8 augustus 2022 01:59
Aan: ***********@**************
Onderwerp: Laatste herinnering

Uit onze data is gebleken dat de persoonsgegevens
gekoppeld aan dit emailadres: ***********@************
onvolledig zijn ingediend.

Het is essentieel voor instanties en gemeentes om uw volledige
gegevens bij ons op te kunnen vragen indien nodig.
Wij verzoeken u daar om zo spoedig mogelijk uw contactgegevens bij t
e werken.

Scan de QR code met de camera van uw smartphone om doorverwezen
te worden om uw profielgegevens bij te werken

(QR Code)

Na aanmelding heb je gratis toegang tot alle KVK Start Events. Je
ontvangt per e-mail informatie over wanneer de events plaatsvinden.
Let op!: Uw aanvraag dient voor 12 augustus 2022 te zijn ingediend.

Bij voorbaat dank voor uw medewerking.

*******************

Valse e-mail