Let op: Scan geen QR-code van onbekenden! Sinds 12:35 19 jun 2019

Laatste aanmaning inzake

CJIB

Refrentie: ZTL7K3NL
Datum: 22 April 2019, Te leeuwaarden

Geachte bestuurder,
Bij deze willen wij u mededelen dat u nog een bedrag bij ons heeft
openstaan wegens het overtreden van een verkeersvoorschrift, hoewel de
betalingstermein reeds is overschreden. Het openstaande bedrag van
€291,61,- (incl. kosten) is tot op heden niet volledig op de rekening
van het CJIB bijgeschreven.

INFORMATIE OVER DE OVERTREDING EN DE OPGELEGDE ADMINISTRATIEVE SANCTIE:

Omschrijving overtreding: Overschrijding maximum snelheid op
autosnelwegen, met 25km/h.
Datum: 16 Februari 2019
Toegestaande snelheid: 100 km/h
Gemeten snelheid: 130 km/h
Gecorrigeerde snelheid: 125 km/h
Openstaande bedrag: €284,-
Administratiekosten: €7,61-,
TE BETALEN: €291,61

Klik hier om het openstaande bedrag te betalen. [1]
Wij verzoeken u om het verschuldigde bedrag binnen 3 dagen over te
maken.

MOCHTEN WIJ UW BETALING NIET OP TIJD ONTVANGEN ZIJN WIJ GENOODZAAKT HET
VERSCHULDIGDE BEDRAG TE VERHOGEN EN/OF BESLAGLEGGING VAN UW
REKENING(EN).

Hoogachtend,
Centraal Justitieel Incassobureau.

Deze brief is aangemaakt in een geautomatiseerd proces, daarom treft u geen handtekening aan.

Valse e-mail