Laatste aanmaning

ABN AMRO

Van: ABN AMRO
Verzonden: woensdag 15 september 2021 05:12
Aan: ********@********
Onderwerp: Laatste aanmaning

Geachte relatie,

Wij probeerden u via de bankmail erop te attenderen dat u tot op het
heden gebruikt maakt van een verouderde betaalpas van de ABN AMRO
Bank N.V. Al onze clienten krijgen eenmalig de kans om gratis een
vervangende betaalpas aan te vragen voor vrijdag 17 september 2021.

Na deze datum zal bij een verzoek tot vervanging van uw betaalpas
€29,95,- EUR administratiekosten in rekening worden gebracht. Dit bedrag
zal automatisch van uw betaalrekening worden afgeschreven.

Vervang uw betaalpas via: *******.nl/******pas-recu*******(Link)

Heeft u nog vragen?

Neem dan contact met ons op. Wij helpen u graag!

Alvast hartelijk dank voor uw medewerking.

Met vriendelijke groet,
ABN AMRO Bank N.V.

**** *** **********
Directeur Particulieren en Bedrijven

Valse e-mail