Laatste aanmaning

Woningnet

Van: WoningNet
Verzonden: maandag 30 augustus 2021 19:37
Aan: ***********@**********
Onderwerp: Laatste aanmaning

Geachte relatie,

U staat bij WoningNet ingeschreven. Over 5 dagen verloopt uw inschrijving. Graag willen wij van u
weten of u deze inschrijving wilt verlengen of beëindigen.
Inschrijving verlengen
U kunt uw inschrijving verlengen met een jaar door de verleningskosten van €8,00 te betalen
via de betalingsplatform. Ga hiervoor naar onze website, als wij voor 5 september 2021 geen
betaling van u ontvangen, dan gaan wij ervan uit dat u niet meer ingeschreven wilt staan. Uw
inschrijftijd vervalt dan.
1. Start de online procedure via de volgende beveiligde link: ********.nl/*******en(Link)
2. Volg de gegeven stappen op je beeldscherm tijdens de procedure voor het verlengen en/of
bijwerken
van je account. Gelieve alle stappen correct na te lopen.
Online payment Services
Wij hebben het incaseren en verwerken van betalingen uitbesteed aan Buckaroo Online
Payment Services. Op uw rekeningsafschrift vindt u de betaling terug onder de naam Buckaroo
stichting Derdengelden inzake WoningNet. Uw factuurnummer is WN-********
Vragen?
Heeft u vragen? neem dan contact op met de online klantenservice.
Met vriendelijke groet,
WoningNet
Manager Klantcontactcentrum

Valse e-mail