Laatste aanmaning

Woningnet

Van: WoningNet
Verzonden: dinsdag 22 juni 2021 04:00
Aan: ****************@**********
Onderwerp: Laatste aanmaning

Laatste aanmaning

Geachte relatie,

U heeft een openstaande inschrijving bij Woningnet.

U kunt uw inschrijving t/m 25 juni 2021 verlengen, na genoemde datum word uw
account uit ons systeem verwijderd. Verleng uw WoningNet account via de
gegenereerde betalingslink gekoppeld voor de verlenging van uw account.

WoningNet-Kosten

Uw inschrijving is pas definitief als de kosten zijn betaald.

Met vriendelijke groeten,

WoningNet
Manager Klantcontactcentrum

Valse e-mail