Laatste aanmaning

ABN AMRO

Van: ABN AMRO
Datum: 18 mei 2021 om 15:00:13 CEST
Aan: *************@***********
Onderwerp: Laatste aanmaning

Het gebruik van een nieuwe betaalpas
Uw huidige betaalpas vervalt voor gebruik

Geachte relatie
Uit onze administratie is gebleken dat u nog geen gebruik maakt van onze nieuwe
betaalpas. De nieuwe betaalpas is beter beveiligd tegen frauduleuze praktijken en voldoet
zich aan de Europese veiligheidsvoorschriften betreft bankzaken.

In verband met de veiligheid van onze klanten verplicht ABN AMRO het gebruik van de
nieuwe betaalpas. Het gebruik van uw huidige betaalpas vervalt per 23 mei voor gebruik.

De nieuwe betaalpas aanvragen
Ga naar ***************************(link) om kosteloos de nieuwe betaalpas aan te
vragen.

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd en van dienst te zijn
geweest.

Alvast hartelijk dank voor uw medewerking.

Met vriendelijke groet,
ABN AMRO Bank N.V.

***********
Hoofd Klantcommunicatie

Valse e-mail