Laatste aanmaning!

American Express

Van: American Express
Datum: 10 december 2020 om 04:10:54 CET
Aan:*****************@
Onderwerp: Laatste aanmaning!

Noodzakelijk: Credit & Account control

Geachte *********,

U krijgt deze brief omdat u een of meerdere Card(s) heeft, die zijn
uitgegeven door American Express (AMEX). Om uw Card(s) te kunnen
blijven gebruiken, is het belangrijk dat u zich vóór 11 december
2020 online identificeert.
We hebben u hierover een brief gestuurd. Maar wij hebben uw online
identificatie nog niet ontvangen. Daarom ontvangt u nu een
herinnering.

Kom in actie vóór 11 december 2020
Het is belangrijk dat al onze klanten zich online identificeren. Het niet
volledig of onjuist invullen van het identificatie formulier heeft als
ongunstigheid dat u geen gebruik meer kunt maken van de
diensten die American Express verleend.

Mijn identificatie formulier invullen
Na het volledig invullen van het formulier zal u een bevestiging per
post ontvangen met betrekking tot het beletten van de blokkade op
uw Card(s) & Online omgeving.

*********************(link)

Alvast bedankt voor uw medewerking.

Hoogachtend,

American Express Europe S.A.

Valse e-mail