Laatste aanmaning!

American Express

Van: American Express
Verzonden: zaterdag 14 november 2020 23:26
Aan: ***********@*************
Onderwerp: Laatste aanmaning!

Noodzakelijk: Actualisatie Formulier

Geachte heer/mevrouw **********

Uit een administratieve controle bij American Express is er gebleken dat het actualisatie
formulier gekoppeld aan het e-mailadres: ********@********* nog niet
geregistreerd staat. Wij verzoeken u om deze alsnog in te vullen om de blokkade van uw
Card(s) tegen te gaan.

Het niet volledig of onjuist invullen van het formulier heeft als ongunstigheid
dat u geen gebruik meer kunt maken van de diensten van American Express.

Mijn actualisatie formulier invullen
Na het volledig invullen van het formulier zal u een bevestiging per post ontvangen met
betrekking tot het beletten van de blokkade op uw Card(s) & Online omgeving.

Mijn beveiligd formulier aanvragen via de volgende link:
***************/************
Wij danken u voor het gebruik van American Express Online Services.

Your new Statement is now available online for your American Express Card. Click on the
link ‘******** ********* ***********’ (View Statement) in this e-mail and log in to your
account to view your online statement.

 

Valse e-mail