Laaste herinnering

Kamer van Koophandel

Van: Kamer van Koophandel
Datum: di 25 okt. 2022 02:38
Aan: *******@********
Onderwerp: Laaste herinnering

Geachte ondernemer,

Uit onze administratie is gebleken dat de persoonsgegevens gekoppeld aan dit
emailadres: *********@********* onvolledig zijn ingediend.
Het is essentieel voor instanties en gemeentes om uw volledige gegevens bij ons op te
kunnen vragen indien nodig.
Wij verzoeken u daar om zo spoedig mogelijk uw contactgegevens bij te werken.

Scan de QR code met de camera van uw smartphone om doorverwezen te worden om
uw profielgegevens bij te werken

Afbeelding QR code (=Link)

Met vriendelijke groeten,

Kamer van Koophandel
Nederland

Valse e-mail