Let op: Scan geen QR-code van onbekenden! Sinds 12:35 19 jun 2019

Laaste aanmaning

CJIB

Geachte bestuurder,

U ontvangt dit bericht omdat uit onze administratie is gebleken dat uw een openstaande bedrag heeft staan wegens het overtreden van een vekeersvoorschrift
U hebt een beschikking en vervolgens twee aanmaningen ontvangen over het overtreden van een verkeersvoorschrift.
Wij hebben u meerderen malen per brief en per email: *** verzocht om de betaling te voldoen.Het openstaande bedrag is tot op heden niet op de rekening van het Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB) bijgeschreven.
Daarom zullen wij de bank opdracht geven om uw rekening te blokkeren per Maandag 14 Mei 2019.
Alleen persoonlijk bij het BKR zelf kunt u inzage krijgen over de informatie die het BKR over u ontvangt.
Het blokkeren van uw rekening betekent dat de toegang tot uw rekening geblokkeerd is met ingang van 14-04-2019 tot het volledige bedrag is voldaan.

Informatie over de overtreding en de opgelegde administratieve sanctie.
Omschrijving overtreding: Rijden door roodlicht.
Datum: 20 augustus 2016
Openstaande bedrag: €530,15
Administratiekosten: €6,10
Te betalen: €536,25

Betalen

CJIB wilt uw erop attenderen het verschuldigd bedrag te direct na ontvangst van dit bericht

* IBAN:*** T.A.V Cjib Leeuwarden uw kenteken nummer betalingskenmerk
BIC/SWIFT:** ***

Niet betalen

Wij zijn dan genoodzaakt uw rekening te blokkeren tot na ontvangst van uw verschuldigde bedrag.
U wordt geregistreerd bij BKR.
U ontvangt u een schriftelijk verzoek om uw rijbewijs in te leveren.

Niet eens met de beslissing?
Dan kunt u na betaling hiertegen schriftelijk beroep instellen bij de kantonrechter.
De beroepstermijn eindigt op 30-05-2019.
Indien de kantonrechter u gelijk geeft in uw beroep wordt het verschuldigde bedrag overgemaakt naar uw rekening.
Stuur uw beroepschrift voor deze datum naar: ***.
´

Wij hopen echter dat u voor een tijdige betaling zorgt en wij verdere incassomaatregelen achterwege kunnen laten.

PS; Als u het openstaande bedrag voorheen al betaald heeft kunt u deze e-mail als niet verzonden beschouwen.

Hoogachtend
***
Centraal Justitieel Incasso Bureau

Valse e-mail