Laaste aanmaning

Belastingdienst

Van:Belastingdienst
Verzonden: maandag 30 augustus 2021 04:10
Aan:*****@********
Onderwerp: Laaste aanmaning

Openstaande schuld

Geachte heer/mevrouw ,

Uw openstaande schuld met kenmerk: *****65 is na
meerdere herinneringen niet voldaan. Op donderdag 2
september 2021 om 15:30 zal de gerechtsdeurwaarder
overgaan tot conservatoir beslag op uw inboedel. U kunt
de beslagprocedure voorkomen door direct het gehele
bedrag van €381,60 te voldoen via uw betaal link: ******** *******
*****65

Met vriendelijke groet,
Belastingdienst

Valse e-mail