Let op (2/4): Valse e-mail Eneco Sinds 17:02 | 26 sep 2022

Laaste aanmaning: Centraal Justitieel Incassobureau

CJIB

Geachte Heer/Mevrouw ************** ,

Dit bericht is uitsluitend bestemd voor de ontvanger van dit emailadres: *****************
Bij deze willen wij u mededelen dat er tot heden een openstaande vordering openstaat wegens het overtreden van een verkeersvoorschrift, hoewel de betalingstermijn reeds is overschreden.
Het openstaande bedrag van ‚¬504,77,- (incl. kosten) is tot op heden niet volledig op de rekening van het CJIB bijgeschreven.
Informatie over de overtreding en de opgelegde administratieve sanctie
Overschrijding maximum snelheid op autowegen,
Omschrijving overtreding:
Datum: 7 januari 2018
Toegestaande snelheid: 80 km/h
Gemeten snelheid: 130 km/h
Gecorrigeerde snelheid: 125 km/h
Openstaande bedrag: ‚¬496,16
Administratiekosten: ‚¬7,61
Te betalen: ‚¬504,77

Betalen
-CJIB wilt uw erop attenderen het verschuldigd bedrag te betalen binnen 24 uur na ontvangst van dit bericht
-Klik hier om direct te betalen (*******************)
Niet eens met de beslissing?
Dan kunt u na betaling hiertegen schriftelijk beroep instellen bij de kantonrechter.
De beroepstermijn eindigt op 02-07-2020.
Indien de kantonrechter u gelijk geeft in uw beroep wordt het verschuldigde bedrag overgemaakt naar uw rekening.
Stuur uw beroepschrift voor deze datum naar: Centrale Verwerking Openbaar Ministerie, Unit Mulder Kanton, Postbus 8225, 3503 RE Utrecht
Hoogachtend
****************
Centraal Justitieel Incasso Bureau.

Valse e-mail