Laaste Aanmaning betreft: Uw openstaande vordering met kenmerk BX09271

Belastingdienst

Van: Belastingdienst
Verzonden: zaterdag 30 oktober 2021 10:18
Aan: ******@*********
Onderwerp: Laaste Aanmaning betreft: Uw openstaande vordering met kenmerk BX09271

Laastse Aanmaning kenmerk BX09271

Geachte Heer/Mevrouw ********,

Uw openstaande schuld met kenmerk BX09271 is na meerdere
herinneringen nog niet voldaan. Op 01 november 2021 zal de
gerechtsdeurwaarder overgaan tot executoriaal beslaglegging. U kunt
beslaglegging voorkomen door het gehele bedrag direct te voldoen.

Via onderstaande knop kunt u het openstaande bedrag direct voldoen
met iDeal.

Be**** ****staande schuld(Link)

Let op : bij executoriaal beslaglegging wordt de hoofdsom verhoogd
met proceskosten en de wettelijke rente.

Wij vertrouwen erop u voldoende te hebben geinformeerd.

Met vriendelijke groet,
Belastingdienst

Valse e-mail