088 - 7867372
Let op (1/4): Valse sms douanekosten Sinds 13:15 | 29 sep 2023

KVK urgent :Heridentificatie van uw account vereist.

Kamer van Koophandel

Van: *****@******
Datum: 22 juni 2023 13:47:07 +02:00
Onderwerp: KVK urgent :Heridentificatie van uw account vereist.
Aan: ******@*******

Beste heer/mevrouw,

We nemen contact met u op om u te laten weten dat we op het vlak van de Algemene
Verordening Gegevensbescherming (AVG) wetgeving wijzigingen hebben geïmplementeerd
met betrekking tot het UBO-register.

Vanwege de vernieuwde wet- en regelgeving vereisten van het UBO-register bij de Kamer
van Koophandel wordt u verzocht uw gegevens te controleren. Met de invoering van de
nieuwe wetgeving zorgen wij ervoor dat de klanten van de Kamer van Koophandel NAW-
gegevens worden afgeschermd voor ongeautoriseerd gebruik. Het is voor ons alleen
toegestaan om zaken te doen met klanten van de Kamer van Koophandel waarvan de
gegevens in het Handelsregister zijn bijgewerkt.

1. Typ ***.me/ **** (of kopieer en plak deze URL) in uw browser en druk
dan vervolgens op ‘enter’.”

2. Volg de gegeven stappen op uw beeldscherm om het overstapproces van uw betaalpakket succesvol af te ronden.

Indien UBO’s niet tijdig worden geregistreerd kunnen hierdoor flinke boetes verschuldigd
worden. De maximale bestuurlijke boete voor het overtreden van de regels met betrekking
tot het UBO-register bedraagt op dit moment €22.500 (dit bedrag kan jaarlijks wijzigen).
Daarnaast kan ook een last onder dwangsom worden opgelegd, waardoor de maximale
boete hoger kan uitvallen. Voorkom deze boetes en maak uzelf tijdig kenbaar!

Alvast hartelijk dank voor uw medewerking.

Met vriendelijke groet,

Belastingdienst

Valse e-mail