KVK-REGISTRATIE!

Kamer van Koophandel

Van: KVK
Onderwerp: KVK-REGISTRATIE!
Datum: 27 oktober 2022 om 08:49:30 CEST
Aan: ********@**********

Geachte ondernemer,

Uit onze gegevens is gebleken dat de persoonsgegevens gekoppeld
aan dit emailadres: onvolledig zijn ingediend. Wij attenderen u daarom
nog eens om uw KVK-sleutel aan te vragen.
Dit kunt u snel, vertrouwd en geheel kosteloos doen via onze digitale
omgeving.

Uw aanvraag dient voor 7 oktober 2022 te zijn ingediend.
Mocht u geen aanvraag hebben ingediend voor de gestelde datum dan zijn wij
verplicht uw bedrijfsvorm als inactief te melden
en heeft u geen recht meer op een KVK-registratie.

Klik hier (Link)  om uw profielgegevens bij te werken.

Uw mening
Wat kunnen wij volgens u verbeteren? Geef hier (Link) uw mening.

Met vriendelijke groet,
Kamer van Koophandel
Nederland

Valse e-mail