Let op: Nep-sms namens Belastingdienst Sinds 13:00 22 mei 2019

KPN: Onderwerp: KPN betaalachterstand dossiernummer : **********

KPN

Onderwerp: KPN betaalachterstand dossiernummer : **********

Geachte Klant,

Bij controle van onze administratie hebben wij geconstateerd dat er een betalingachterstand is ontstaan.
U heeft KPN gemachtigd om de termijnbedragen automatisch te incaseren. Helaas is dit op het door u gegeven rekeningnummer.
niet gelukt. Het huidige openstaande saldo bedraagt €56,50. Thans verzoeken wij u zo spoedig mogelijk het openstaande bedrag te betalen.
Betaal via de onder gegeven link veilig en snel via IDEAL het openstaande bedrag.

[Betaal hier uw rekening op tijd en voorkom extra kosten]( https://*******************

Wij willen u erop attenderen dat bij nalatigheid van deze betaling, word uw MijnKPN contract op non-actief gezet
en zullen wij daarvoor €9,80 extra kosten in rekening brengen per dag. U loopt verder het risico dat wij voor het verdere aanmaningen
volgens de “Wet Incasso Kosten” 15% over het door u verschuldigd bedrag aan kosten in rekening zullen brengen.
Hebt u nog vragen?
wilt u uitleg over uw factuurnummer kijk dan op www.kpn.com/facturen voor een overzicht van veelgestelde vragen.

Met vriendelijke groet,

********
Directrice Klantenservice

Valse e-mail