KPN ACHTERSTAND DOSS: ********

KPN

Van: KPN
Aan: ******@********
Verzonden: Vrijdag 30 oktober 2020 01:13:51
Onderwerp: KPN ACHTERSTAND DOSS: ******

Geachte Klant,

Bij controle van onze administratie hebben wij geconstateerd dat er een betalingsachterstand
is onstaan. U heeft ons gemachtigd om de termijnbedragen automatisch te incasseren.
Helaas is dit op het door u gegeven rekeningnummer niet gelukt. Wij stellen u thans nog
eenmaal in de gelegenheid het verschuldigde bedrag van 76,50 te betalen.

****** ***** *** ****** ** ***** **** ******(Link)

MijnKPN Factuur

Wij willen u erop attenderen dat bij nalatigheid van deze betaling, word uw KPN contract op
non-actief geplaatst. Daarvoor zullen wij 3 0,00-** extra kosten eenmalig in rekening brengen. U
loopt verder het risico dat wij voor verdere aanmaningen volgens “Wet Incasso Kosten” 15%
over het door u verschuldigd bedrag aan kosten in rekening zullen brengen.

Hebt u nog vragen?
Wilt u een uitleg over uw factuurnummer kijk dan voor een overzicht
op ********/**********(Link)

Met vriendelijke groet,

******* *** ** ******
Directievoorzitter

Valse e-mail