088 - 7867372

Knab – Werk nu bij !

Knab Bank

U heeft nog 2 dagen de tijd!
Geachte,
Wij hebben herhaaldelijk contact met u gezocht met betrekking tot de verificatie en validatie van uw gegevens bij ons. Dit is van cruciaal belang om te voldoen aan onze jaarlijkse veiligheidsvoorschriften en om een ononderbroken gebruik van uw rekening(en) te waarborgen. Tot op heden zijn deze gegevens nog niet geverifieerd. Daarom brengen wij u middels deze mededeling op de hoogte van de vervolgstappen.
Voor deze update is het noodzakelijk om uw rekening opnieuw te verifiëren. U heeft tot 8 december 2023 de tijd om de nieuwe verificatie af te ronden. Na deze datum is toegang tot uw rekening(en) niet meer mogelijk, om ongeautoriseerde toegang en eventuele schade te voorkomen of te beperken.
Ga verder met de vervolgstappen

Valse e-mail