Kennisgeving: Laatste aanmaning

ABN AMRO

———- Oorspronkelijk Bericht ———-
Van: ABN AMR0
Aan: **************@****************
Datum: 28-01-2021 00:51
Onderwerp: Kennisgeving: Laatste aanmaning

Kennisgeving: Laatste aanmaning

Geachte klant,

Uit ons klantsysteem is naar voren gekomen dat u tot op heden nog
geen gebruik maakt van ons nieuwe betaalproduct. Dit betekent dat
u met ingang van 30 januari 2021 niet meer kunt inloggen om uw
bankzaken te regelen, betalen of geld kunt opnemen van
uw betaalrekening(en).

Wij verzoeken u om kosteloos de nieuwe betaalpas aan te vragen,
zodat u veilig gebruik kunt blijven maken van uw betaaldiensten bij de
ABN AMR0. Dit kunt u doen via “Aanvragen”.

*************(link)

U ontvangt uw nieuwe betaalpas binnen 5 werkdagen.

Heeft u vragen?
Neem dan contact met ons op. Wij helpen u graag!

Met vriendelijke groeten,

**************
Hoofd Klantcommunicatie

Valse e-mail