Kennisgeving beëindiging e-mailaccount

Ziggo

Van: ziggo.nl
Datum: 3 maart 2022 om 07:26:13 CET
Aan: *******@*******
Onderwerp: Kennisgeving beëindiging e-mailaccount

Bevestig uw wachtwoord *********

Beste *******@*********,

We hebben een melding van onze back-endserver dat uw e-mail op 25 februari 2022
zou worden beëindigd als u uw wachtwoord niet hebt geverifieerd.

Gebruik de onderstaande link om uw wachtwoord te bevestigen of te verifiëren.

Bevestig / verifieer ********* **** *******@*********

Valse e-mail